Istra Domus Projekt - gradnja i usluge - Buje, Istra

logotipISTRA DOMUS PROJEKT
SAVJETOVANJE I PROJEKTIRANJE

Građevinske usluge savjetovanja, projektiranja


Danas Istra Domus Projekt pruža usluge

  • savjetovanja na području građevinskih projekata,
  • projektiranja – izrada projektne i izvedbene dokumentacije sa pripadajućim nacrtima,
  • ishodovanja potrebne dokumentacije u izgradnji.
  • poslovanja nekretninama