Istra Domus Projekt - gradnja i usluge - Buje, Istra

logotipISTRA DOMUS PROJEKT
KONTAKTI

GrađevinskA tvrtka Istra Domus Projekt - kontakti


Istra Domus Projekt adresa:

ISTRA DOMUS PROJEKT
d.o.o. za gradnju i usluge
Trg J.B. Tita 8, 52460 Buje, Hrvatska

OIB: 84845928178

Istra Domus Projekt telefon:

+385 91 602 8864
+385 98 857 524
+385 (0) 52 221 501

Istra Domus Projekt e-mail:

info@idprojekt.hr
danilo@idprojekt.hr

Istra Domus Projekt na google maps