Istra Domus Projekt - gradnja i usluge - Buje, Istra

logotipISTRA DOMUS PROJEKT
GRAĐEVINSKE USLUGE

Istra Domus Projekt - građevinske usluge


Danas Istra Domus Projekt djeluje na području Istre sa ciljem širenja na druga tržišta a pruža usluge:

  • projektiranja – izrada projektne i izvedbene dokumentacije sa pripadajućim nacrtima
  • ishodovanja potrebne dokumentacije u izgradnji
  • samostalne izgradnje različitih vrsta objekata u okviru visokogradnje ( jednoetažnih ili višeetažnih građevina raznovrsne boravišne, javne i poslovne namjene)
  • projektiranja „ključ u ruke“
  • rekonstrukcije i adaptacije građevina
  • poslovanja nekretninama